สาส์นจากผู้บริหาร

ก่อนอื่น ผมขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณเป็นอย่างสูง

Benefit One เป็นผู้นำในธุรกิจ “ด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงาน” “การสร้างแรงจูงใจและ” “ระบบ CRM” ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเราได้ขยายบริการไปยังนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมทางด้านธุรกิจอย่างมาก

จากที่เราได้ทราบข้อมูลจากผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นที่มีการขยายกิจการมายังประเทศไทย เราพบว่าส่วนใหญ่ประสบปัญหาเดียวกัน เช่น “ไม่สามารถรักษาพนักงานชาวไทยที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร” หรือ “ต้องการหาวิธีใหม่ๆ ในการสร้างแรงจูงใจ”

เพื่อที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว Benefit One (Thailand) จึงนำบริการ “Incentive Point” program ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจรูปแบบใหม่ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในประเทศญี่ปุ่น มาให้บริการในประเทศไทยด้วย

“สะดวกในการได้สิ่งที่ดีในราคาถูกกว่า” - - - เราจะพยายามอย่างเต็มกำลังเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของ Benefit One ในการสร้างการจัดจำหน่ายบริการให้บรรลุผลในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ขอให้ทุกท่านสนับสนุนด้วยดีต่อไป ขอบคุณครับ

Benefit One (Thailand) Co., Ltd.
Mr. Temmin Yoshiara
รองกรรมการผู้จัดการ

Benefit One (Thailand) Co., Ltd.
ชื่อบริษัท
Benefit One (Thailand) Co., Ltd.
ก่อตั้ง
7 มกราคม 2014
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
กรรมการบริษัท
Mr. Norio Shiraishi
Mr. Yoshihisa Takita
Mr. Miyakawa Yoichi
ผู้รับผิดชอบในประเทศไทย
Mr. Temmin Yoshiara
ที่ตั้ง
323 อาคาร ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 28
ห้อง 2804B ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
ติดต่อ
อีเมล์ : info@benefit-one.co.th
โทร : 02-631-1122
แผนที่ในการเดินทาง
วิธีการเดินทาง
• กรณีใช้ BTS : เดิน 3 นาทีจากสถานีศาลาแดง
• กรณีใช้ MRT : เดิน 8 นาทีจากสถานีสีลม
• กรณีใช้แท็กซี่ : ลงที่ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์