ข้อมูลโดยสังเขป > ลักษณะพิเศษของ “Incentive Point”
ทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นด้วยคะแนน
“Incentive Point” เป็นระบบ Award Points รูปแบบใหม่ ที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้น ท่านสามารถใช้ “Incentive Point” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อการรักษาบุคลากร (Employee Retention), รักษาฐานลูกค้า (CRM) หรือนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการขายกับตัวแทนจำหน่ายของท่าน (Dealer/Distributor) ซึ่งของรางวัลมีมากมายหลากหลายรายการ เช่น ที่พักโรงแรม, แพคเกจทัวร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต และอีกมากมาย ฯลฯ ซึ่งโปรแกรมนี้จะก่อให้เกิด “ความสนุกในการสะสมคะแนน” และ “ความสนุกในการเลือกของรางวัล” ความสนุกทั้งสองอย่างนี้เองที่ก่อให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นในการสร้างแรงจูงใจอย่างแท้จริง
“Incentive Point” คืออะไร
1. ผู้ที่รับผิดชอบ (บริษัทลูกค้า) Log in เข้าสู่ระบบของบริษัท Benefit One โดยใช้ ID ของผู้ดูแลระบบ และมอบคะแนนแก่ผู้ใช้งานตาม
เกณฑ์ที่แต่ละบริษัทกำหนดไว้
2. ในแต่ละเดือน ทางเราจะเรียกเก็บค่าคะแนนตามยอดจริงที่ท่านมอบให้แก่ผู้ใช้งาน
3. ผู้ใช้งาน Log in เข้าสู่ระบบของบริษัท Benefit One โดยใช้ ID และรหัสผ่านของตน และใช้คะแนนแลกของรางวัลที่ต้องการ
4. ทาง Benefit One ดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ใช้งาน
หลักเกณฑ์การมอบคะแนน บริษัทลูกค้าสามารถกำหนดได้ตามต้องการ

ตัวอย่างเกณฑ์การมอบคะแนนของบริษัทที่ใช้โปรแกรมนี้จริง ซึ่งแต่ละบริษัทสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ได้ตามต้องการ

หัวข้อ จำนวนคะแนน
ทำงานครบ 6 เดือน 1,000P
ทำงานครบ 1 ปี 2,000P
ทำงานครบ 3 ปี 3,000P
วันครบรอบวันเกิด 200P
เทศกาลต่างๆ 200P
การได้รับใบประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิต่างๆ 1,000P
ผู้ชนะการแข่งขันต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น 3,000P
หัวข้อ จำนวนคะแนน
โปรแกรมแนะนำเพื่อนมาสมัครงานกับบริษัท 500P
ไอเดียในการเสนอเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน (Kaizen) 1,000P
ไอเดียในการลดต้นทุน (Cost Down) 1,000P
ผู้ที่ออกไปหาลูกค้ามากที่สุดในแต่ละเดือน 500P
ผู้ที่ส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้ามากที่สุดในแต่ละเดือน 500P
รางวัลทีมที่ทำยอดขายสูงสุดประจำปี 2,000P
รางวัลทีมที่ทำกำไรสูงสุดประจำปี 2,000P
ข้อดีของการให้รางวัลด้วยคะแนนรูปแบบใหม่ คือ “ความสนุกในการสะสมคะแนน”

การให้เงินสดดูเหมือนจะเป็นสิ่งตอบแทนที่ทุกคนพึงพอใจมากที่สุด แต่แท้จริงแล้ว ยังมีข้อจำกัดด้านอื่นๆ เช่น “ความประทับใจในการ
ได้รับ” หรือ “เมื่อผ่านไปสักพัก กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องได้รับอยู่แล้ว” ดังนั้น การให้คะแนนด้วยระบบ “Incentive Point” จะช่วย
ท่านลดข้อจำกัดต่างๆ เหล่านี้ลงได้

หลายท่านคงเคยใช้โปรแกรมคะแนนต่างๆ เช่น โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบิน หรือโปรแกรมสะสมคะแนนของเว็บไซต์ขายของ
ออนไลน์ต่างๆ เนื่องจากการได้เงินสดนั้น “เมื่อได้รับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น” แต่ระบบคะแนนนั้น จะสามารถสร้างความรู้สึกของ“ความสนุก
ที่ได้สะสมคะแนน” รวมถึงสร้าง “ความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทที่เป็นผู้มอบคะแนน” อีกด้วย

ผู้ใช้งานสามารถแลกของรางวัลผ่านเว็บไซต์ของทาง Benefit One โดยข้อดีคือ มูลค่าของรางวัล ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการต่างๆ นั้น
มีราคาถูกกว่าราคาตลาด เช่น มูลค่าของคะแนน 100 บาท ผู้ใช้งานสามารถแลกของรางวัลที่มีมูลค่า 120 บาทขึ้นไปได้

นอกจากนี้ การให้รางวัลเป็นเงินสด หากเป็นจำนวนเงินเพียงเล็กน้อย ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับได้แต่หากเป็นคะแนน
แม้จะเป็นจำนวนน้อย แต่ก็สามารถสื่อให้ทราบถึงความหมายในการให้ได้ นอกจากนี้ ลักษณะพิเศษอีกอย่างของระบบคะแนนคือ สามารถ
นำไปใช้ในการประเมินกระบวนการทำงานได้อีกด้วย ไม่จำกัดเพียงแค่การประเมินได้จากผลงาน หรือยอดขาย เหมือนระบบการให้
รางวัลด้วยเงินสดเท่านั้น (ตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้โปรแกรมดู ที่นี่)

การให้เป็นเงินสด การให้รางวัลด้วยระบบ Incentive Point
ไม่ประทับใจหากเป็นจำนวนเงินเพียงเล็กน้อย แม้จะเป็นจำนวนน้อย แต่ก็สร้างความประทับใจได้
เป็นแรงจูงใจเพียงชั่วขณะ มีความสนุกที่ได้สะสมคะแนน
(= สร้างความต่อเนื่องในการสะสม)
ไม่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น 100 บาท = 100 บาท 100 คะแนน (=100 บาท)
สามารถแลกของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 120 บาทขึ้นไปได้
ใช้กับการประเมินผลงานหรือความสำเร็จเท่านั้น สามารถใช้กับการประเมินระบบการทำงานได้
ของรางวัลมากมายหลากหลายรายการ

“Incentive Point” มีของรางวัลมากมายหลากหลายรายการ เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้สะสมคะแนน อาทิ เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ, บัตรรับประทานอาหารกับร้านอาหารชื่อดัง, ที่พักโรงแรมสุดหรูในเมืองไทย ไปจนถึงแพคเกจทัวร์
ต่างประเทศ นอกจากนี้ มูลค่าของรางวัลที่ใช้แลกนั้นยังถูกกว่าราคาตลาด ทำให้คุ้มค่ากว่าการที่แต่ละบริษัทต้องดำเนินการเอง
(กรุณาดูรายละเอียด ที่นี่)

ข้อดีของการใช้บริการ Outsourcing

การใช้ระบบที่ทาง Benefit One พัฒนาขึ้น ช่วยให้ท่านประหยัดต้นทุนทั้งด้านเวลา และค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบเอง ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้
จ่ายขั้นต้นในการลงทุน (Initial Costs) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ (Running Cost) นอกจากนี้ ไม่เพียงงานดูแลระบบเท่านั้น แต่
เรายังช่วยจัดหาของรางวัลต่างๆ และจัดส่งให้ผู้ใช้งานของท่านอย่างครบวงจร

สามารถปรับแต่งโปรแกรมคะแนนของท่านเองได้ตามต้องการ (Customization)

ท่านสามารถปรับแต่งโปรแกรมคะแนน “Incentive Point” ได้ตามต้องการ เช่น การกำหนดเกณฑ์การมอบคะแนนโดยพิจารณาจาก
กระบวนการทำงานหรือผลสำเร็จของงานที่เหมาะสมกับธุรกิจท่าน, รูปแบบดีไซน์ของเว็บไซต์ และชื่อโปรแกรมคะแนนรางวัลของท่าน
เอง โดยทาง Benefit One จะดูแลในส่วนของงาน Backyard ในการจัดหาและส่งของรางวัล จึงเสมือนเป็นโปรแกรมรางวัลของบริษัทท่าน
ดำเนินการเองทุกประการ

นอกจากนี้ เรายังมีบริการให้คำปรึกษาเรื่องการกำหนดเกณฑ์การมอบคะแนน โดยอาศัยประสบการณ์ที่มากมายของเราโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ดูรายละเอียด ที่นี่)

สามารถกำหนดงบประมาณได้ตามต้องการ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรม “Incentive Point” นั้น จะมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ “ค่าคะแนนตามจริงที่ท่านมอบให้ผู้ใช้งาน” และ
“ค่าระบบ”

ค่าใช้จ่ายในส่วนของคะแนนนั้น ท่านสามารถกำหนดให้สอดคล้องตามงบประมาณของบริษัทท่าน เราจะกำหนดสิทธิ์ในการมอบคะแนน
ให้แก่ผู้รับผิดชอบที่บริษัทท่านกำหนดขึ้น ฉะนั้น บริษัทของท่านจึงสามารถมอบคะแนนได้ทุกเมื่อ มากเท่าที่ต้องการ จากนั้นเราจะเรียก
เก็บค่าคะแนนไปยังบริษัทของท่านตามมูลค่าจริงของคะแนนที่ท่านได้มอบให้แก่ผู้ใช้งานในแต่ละเดือน

ส่วนค่าใช้จ่ายด้านระบบนั้น มี 2 ส่วน ได้แก่ “ค่าใช้จ่ายในการกำหนดระบบ” ซึ่งจะเรียกเก็บเพียงครั้งเดียวตอนเริ่มใช้ระบบเท่านั้น และ
“ค่าใช้จ่ายรายเดือนในการใช้ระบบ” ทั้งนี้ บริษัทลูกค้าที่มอบคะแนนรายปีเกินจำนวนที่กำหนดไว้ จะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านระบบ
ทั้งหมด ทั้งในส่วนของค่ากำหนดระบบ และค่าใช้บริการรายเดือน (กรุณาดูรายละเอียดเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรม)