Loading…

5 วิธีในการมอบสิ่งตอบแทนในรูปแบบโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

5 วิธีในการมอบสิ่งตอบแทนในรูปแบบโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

การสร้างยอดขายให้สูงนั้นเป็นความปรารถนาของทุกบริษัท แต่ในช่วงเวลาที่ธุรกิจแข่งขันกันสูงเช่นนี้ การบรรลุเป้าหมายนั้นค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยาก ปัจจุบันการสร้างแรงจูงใจเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานทำงานหนักขึ้น การให้สิ่งตอบแทนในรูปแบบโปรโมชั่น (promotional incentive) เป็นการสร้างแรงจูงใจที่มอบให้กับคู่ค้าที่สามารถสร้างยอดขายให้กับบริษัทได้ ทีมขาย คือบุคคลที่พูดคุยกับลูกค้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจ ความเชื่อมั่น และความกระตือรือร้นเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

Rewards และ Incentives เป็นปัจจัยที่ดีในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน สิ่งตอบแทนในรูปแบบโปรโมชั่น (promotional incentive) ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถเพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรได้

สิ่งตอบแทนในรูปแบบโปรโมชั่น (promotional incentive) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จในทุกๆวันนี้ องค์กรของคุณก็สามารถประสบความสำเร็จเช่นนั้นได้

ลองมาดูวิธีการที่องค์กรของคุณสามารถสร้างโอกาสในการขายให้มากขึ้น:

 ตั้งเป้าหมาย

  • สิ่งสำคัญที่ทำให้การตอบแทนในรูปแบบโปรโมชั่นมีประสิทธิภาพ คือ การตั้งเป้าหมาย เป้าหมายเหล่านี้อาจเป็นเป้าหมายในระยะสั้น หรือเป็นเป้าหมายแค่วันเดียวก็ได้ ผู้ที่ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จ ควรที่จะได้รับรางวัลด้วยคะแนนหรือของขวัญพิเศษ

การคิดนอกกรอบ

  • สิ่งที่สำคัญที่สุดในการมอบสิ่งตอบแทน คือ การให้ในสิ่งที่ผู้รับให้ความสำคัญ เช่น การจองโต๊ะอาหารมื้อเย็นสำหรับครอบครัว ค่าสมาชิกฟิตเนส การให้บริการที่จอดรถฟรี ฯลฯ ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความสุขและกระตุ้นให้พวกเขาทำงานหนักขึ้น

สิ่งจูงใจจากภายในทีม

  • เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี คุณสามารถขอให้พนักงานและผู้จัดการแสดงความชื่นชมต่อพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นในทุกๆเดือน และตอบแทนพนักงานคนนั้นด้วยการมอบคะแนนหรือของขวัญ ซึ่งอาจช่วยให้ผู้ที่ได้รับสิ่งตอบแทนรู้สึกมีแรงจูงใจมากขึ้น

ความคงเส้นคงวา

  • จากการศึกษาพบว่า การให้ rewards และ incentives สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอย่างมากและยังช่วยสร้างความรักและความผูกพันที่มีต่อองค์กร

ตอบแทนด้วยการให้และสะสมคะแนน

  • การตอบแทนในรูปแบบโปรโมชั่น (Promotional incentives) บางครั้งจะใช้เพียงในช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้นการมอบคะแนนแทนเงินสดหรือของขวัญเป็นตัวเลือกที่ทำได้ง่ายและประหยัดงบประมาณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างยืดหยุ่น

ที่สำคัญที่สุดนั้น การตอบแทนในรูปแบบโปรโมชั่นเป็นวิธีที่จะดึงและเพิ่มศักยภาพของพนักงานออกมาได้มากที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกบริษัทในการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างเต็มความสามารถ

เบเนฟิต วัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกแบบระบบมอบสิ่งตอบแทนในรูปแบบคะแนนและซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการของรางวัล เพื่อใช้กับพนักงานของท่านซึ่งง่ายในการนำไปใช้ในองค์กร หากคุณต้องการเติบโตในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน คุณคงทราบดีถึงความสำคัญของการนำระบบตอบแทนด้วยการสะสมคะแนนไปใช้ในองค์กรของคุณ

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับโอกาสในการใช้ซอฟต์แวร์ของเราที่มีการใช้งานอยู่ในหลากหลายบริษัท