Loading…

แพลตฟอร์มของเราเป็นรูปแบบใหม่ของการให้ Incentive เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในองค์กรให้กับพนักงาน โดยผสมผสานการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

การให้รางวัลหรือผลตอบแทน (Incentive) จะช่วยสร้างแรงจูงใจของพนักงาน และทำให้บริษัทมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากความสำเร็จย่อมเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในองค์กร ซึ่งการให้ Incentive ในรูปแบบเก่า เช่น เงินสด และบัตรของขวัญ จะมุ่งเน้นเฉพาะ 5% แรกของผู้ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด แต่การให้ Incentive ในรูปแบบของคะแนน สามารถใช้กับพนักงานได้ทุกระดับ ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่สามารถเพิ่มแรงจูงใจและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เติบโตและความพึงพอใจของลูกค้าที่ดี รวมไปถึงก่อให้เกิดความผูกพันในองค์กรระหว่างทีมร่วมกัน (Engagement) อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความพึงพอใจให้กับพนักงานของคุณและสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีได้อีกเช่นกัน โดยการให้ Incentive ในรูปแบบใหม่ องค์กรต่างๆ สามารถออกแบบและกำหนดเกณฑ์การมอบคะแนนที่ไม่เหมือนใครได้ด้วยแพลตฟอร์มระบบสะสมคะแนนของเรา ดังรูปภาพตามด้านล่างนี้

ซึ่งคุณสามารถกำหนดเป้าหมายการทำงานของพนักงานแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้งานมีคุณภาพ เนื่องจากแรงผลักดันที่ดีในการทำงานช่วยสร้างแรงจูงใจของพนักงานในการดำเนินงานต่อไป ด้วยการดึงเอาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อองค์กรมากที่สุด โดยการให้รางวัลพนักงานในรูปแบบคะแนนที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์ทุกเมื่อที่คุณต้องการ ทำให้พนักงานและผู้จัดการรับรู้ได้ถึงความใส่ใจของบริษัทและการให้ความสำคัญกับแต่ละบุคคล ส่งผลให้พนักงานทุกคนตั้งใจทำงานและสร้างผลงานที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ

การให้รางวัลพนักงานในรูปแบบของเงินสดและบัตรของขวัญอาจไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได้ในระยะยาวและอาจทำให้พนักงานสามารถลืมได้ง่าย ซึ่งในทางตรงกันข้าม การให้รางวัลพนักงานในรูปแบบคะแนน (Point) พนักงานจะสามารถดูประวัติการสะสมคะแนนและประวัติการแลกรางวัลของตนเองได้ โดยสามารถนำไปใช้เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ตนเองต้องการ

การเพิ่มแรงจูงใจ

การให้รางวัลด้วยคะแนนดีกว่าการให้รางวัลด้วยเงินสดและบัตรของขวัญ เนื่องจากแรงจูงใจของพนักงานจะเพิ่มขึ้นตามความถี่ของการสะสมคะแนน

จัดการได้ง่าย

ไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบ Stock บัตรของขวัญ และการติดตามตรวจสอบเรื่องงบประมาณอีกต่อไป คุณสามารถจัดการและตรวจสอบข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

รองรับการ Customize ได้ตามความต้องการของคุณ

ไม่ว่าขนาดของบริษัทคุณจะเป็นอย่างไร เราสามารถ Customize ได้ตามงบประมาณ และความต้องการของคุณได้อย่างตรงใจคุณมากที่สุด