Loading…

หนึ่งในกลยุทธ์เพื่อใช้เพิ่มความผูกพันพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) คือการให้ความสำคัญและสิ่งตอบแทนแก่พนักงานที่มีผลงานหรือทำคุณความดีต่าง ๆ (Recognition program)

จากการศึกษาพบว่า การมีบุคลากรที่มีความสามารถ มีความผูกพันกับองค์กร พร้อมที่จะอยู่ในองค์กรเพื่อได้รับการเลื่อนตำแหน่งนั้น ทำให้องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในสรรหาได้ 1.7 เท่า

Incentive Point แพลตฟอร์มของเราเป็นรูปแบบใหม่ของการทำ Recognition program เพื่อตอบแทนพนักงาน โดยผสมผสานการสร้างความผูกพันองค์กรกับการให้ความสำคัญและสิ่งตอบแทนแก่พนักงาน ผ่านบริการระบบสะสมคะแนนแลกของรางวัลออนไลน์แบบครบวงจร โดยคุณสามารถตั้งงบประมาณและหลักเกณฑ์การให้คะแนนพนักงานได้ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ

ตัวอย่างเช่น 

  • วันเกิดพนักงาน 500 คะแนน
  • เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 100 คะแนน
  • ไม่ขาดลามาสาย 500 คะแนนต่อเดือน
  • พนักงานดีเด่น 5,000 คะแนน
  • แนะนำเพื่อนมาสมัครงาน 5,000 คะแนน

พนักงานสามารถตรวจสอบคะแนนผ่านเว็บไซต์และแลกของรางวัลมากมาย ผ่านระบบ Incentive Point ได้อย่างสะดวก เช่น ตั๋วหนัง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องครัว, บัตรกำนัล และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเบเนฟิตวัน ดูแลอย่างครบวงจรตั้งแต่จัดทำเว็บไซต์สะสมคะแนน อัพเดทรายการของรางวัลให้พนักงานแลกอย่างจุใจ ตลอดจนจัดส่งของรางวัลถึงพนักงานของคุณ โดยคุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับการจัดการงานเหล่านี้

รวมทั้งพนักงานยังสามารถโอนคะแนนให้แก่เพื่อนร่วมงานเพื่อแทนคำขอบคุณ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี และเพิ่มความผูกพันที่มีต่อองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในที่สุด

เพราะเราคือผู้พัฒนาและเชี่ยวชาญระบบ Incentive Point อันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น เรามีทีมงานให้บริการและแนะนำการจัดทำระบบ Incentive ที่เหมาะสมกับเป้าหมายและงบประมาณของคุณ

พร้อมหรือยังสำหรับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณ